Clerc y Dref

Clerc y Dref a’r Swyddog Ariannol â Chyfrifoldeb ar gyfer Tref Rhuddlan yw Siân Mai Jones, sy’n gweithio rhan-amser o’i chartref.

Gellir cyfarfod â Chlerc y Dref, trwy apwyntiad, yn Llyfrgell Rhuddlan.

Cysylltwch â Chlerc y Dref os ydych am drefnu cyfarfod:

E-bost: clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk

Ffôn: 07775 673706

Cyfeiriad: Cyngor Tref Rhuddlan, PO Box 224, Royal Mail, Maesdu Road, Llandudno, LL30 1QX.