Cofnodion

Isod mae rhestr o gofnodion Cyngor Tref Rhuddlan mewn trefn gronolegol.

Ar gyfer cofnodion hŷn, anfonwch e-bost atom yn clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk.

Mae cofnodion y Cyngor hefyd ar gael yn Llyfrgell Rhuddlan neu gan Clerk.

Os oes unrhyw broblemau gyda’r eitemau hyn neu os ydych yn credu bod cofnodion wedi’u hepgor neu yn anhygyrch trwy gamgymeriad, yna ffoniwch 07775 673706 neu e-bostiwch ni yn y cyfeiriad uchod.

2019/20

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

Gweler hefyd: