Cysylltwch â ni

Yng Nghyngor Tref Rhuddlan rydym yn croesawu adborth am ein gwasanaethau ac rydym eisiau clywed oddi wrthych.

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Ar-lein


E-bost

clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk


Ffôn

07775 673706

 


Mae Clerc Rhan Amser a Swyddog Ariannol â Chyfrifoldeb yn gweithio rhan-amser o’u cartrefi.

 

Gellir cyfarfod â Chlerc y Dref yn Llyfrgell Rhuddlan. Cysylltwch â Chlerc y Dref os ydych am drefnu cyfarfod:

Cysylltiadau defnyddiol eraill: