Eich gwasanaethau

Mae Cyngor Tref Rhuddlan yn gyfrifol am y gwasanaethau canlynol:

 • Ffurflen Gais Cyngor Tref Rhuddlan 2018 – 19
 • Llochesi Bws
 • Maes Parcio Lôn y Ficerdy
 • Cofeb Ryfel Rhuddlan
 • Mannau Chwarae – Caeau Admiral / MUGA ac Ardal Chwarae Lôn y Ficerdy
 • Seddi
 • Biniau Sbwriel
 • Dosbarthu grantiau
 • Ymgynghori ar geisiadau cynllunio
 • Darparu goleuadau Nadolig
 • Hysbysfyrddau – Bwrdd y Gymuned a Bwrdd y Cyngor Tref
 • Cerflun Pren Marchogion
 • Gym Awyr Agored