Gwybodaeth Ariannol

Isod ceir adroddiadau ariannol yn rhoi manylion gwariant Cyngor Tref Rhuddlan.

Bob blwyddyn, mae’r Cyngor Tref yn llunio cyllidebau ac yn cyfrifo faint o arian sydd ei angen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r rhain fel arfer yn cael eu cwblhau ym mis Ionawr a’u cyflwyno i Gyngor Tref Rhuddlan.