Polisïau a Adroddiadau

Isod ceir rhestr o bolisïau a gweithdrefnau’r Cyngor Tref:

Cod Ymddygiad

rheolau sefydlog

rheolau ariannol

Protocol Datrysiad Lleol Ar Gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

Polisi Cadw a Gwaredu

Polisi Datganiad Preifat

Cynllun Llifogydd Cymunedol Rhuddlan Fersiwn 4.0

Cynllun Cyhoeddi

Egwyddorion Nolan

Mae Pwyllgor Nolan wedi nodi saith egwyddor o fywyd cyhoeddus y mae’n credu y dylai fod yn berthnasol i bawb mewn gwasanaeth cyhoeddus. Mae saith egwyddor o ymddygiad sy’n sail i waith awdurdodau cyhoeddus.

Gweler hefyd: