Pwyllgorau a Gweithgorau

Mae Cyngor y Dref yn cyfarfod yn llawn bob mis, yn ogystal â dirprwyo rhai o’i bwerau i bwyllgorau sy’n cyfarfod ar wahân drwy gydol y flwyddyn.

I gael manylion llawn ynghylch pryd fydd y Cyngor neu un o’i bwyllgorau yn cyfarfod, gweler amserlen cyfarfodydd y Cyngor Tref.

I weld rhaglenni hen gyfarfodydd neu’r rhai sydd i ddod, cliciwch yma.

I weld cofnodion cyfarfodydd blaenorol, cliciwch yma.

Isod mae’r pwyllgorau gweithredol o fis Mai 2019:

  • Pwyllgor Gwybodaeth a Gwefan
  • Pwyllgor Personél