Eich Maer

Y Cynghorydd  Arwel Roberts

Dyma fy ail gyfnod fel Maer Rhuddlan ac mae’n fraint aruthrol. Roedd y flwyddyn gyntaf yn brofiad pleserus and drwy gydweithio gyda fy nghyd Cynghorwyr Tref a Chlerc y Dref rwyf yn hyderus y bydd y flwyddyn hon yn un hefyd.

Bydd fy ngwraig Awen wrth fy ochr ac mae hithau fel minnau yn deall  fod Rhuddlan yn le cymunedol arbennig. Mi fyddwn ein dau yn gwneud ein gorau glas i longyfarch pawb sydd yn llwyddiannus yn y dref.

Mae pawb yn bwysig beth bynnag eu cefndir o’r ieuangaf i’r hynaf. Un ased rydwyf yn gobeithio datblygu fel ardal hamdden yw Cae Admirals i bawb yn y gymuned.

Mayor.jpg

Meiri yn y Gorffennol