Eich Maer

Y Cynghorydd Gareth Rowlands

Mayor.jpg

 

Diolch am fy enwebu; mae hi’n anrhydedd gwych imi gynrychioli Cyngor Rhuddlan fel Maer am y 4ydd tro. Mae hi’n fraint i gynrychioli’r Cyngor hwn a thrigolion Rhuddlan.

Fe hoffwn ddiolch i’r Maer blaenorol, y Cynghorydd Andy Smith a’i Gymar, Sue Smith, am eu hymrwymiad a’u gwaith caled dros y flwyddyn a aeth heibio.

Rydyn ni wedi dod yn bell iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o Gyngor a oedd bron â methu, yn ôl i’n priod le – tîm sy’n flaengar ac yn moderneiddio, gyda’r holl gynghorwyr yn cydweithio er lles ein Cymuned.

Fodd bynnag, nid dyma’r amser i orffwys ar ein rhwyfau, ond yn hytrach i barhau i wella trwy i bawb ohonon ni gydweithredu a chyd-dynnu i’r un cyfeiriad.

Dwi’n ymwybodol na fydd cytundeb ar bopeth yn ein plith, ond beth bynnag wnawn ni, fe ddylen ni bob amser feddwl am ein cymuned, waeth beth ydy’n safbwyntiau a’n barn bersonol.

Fy Nghaplan am y 12 mis nesaf fydd y Parchedig Brian Huw Jones.

Ynghyd â’m gwraig, Nerys, fe wna i fy ngorau glas i hyrwyddo Rhuddlan ac edrychwn ymlaen am flwyddyn lwyddiannus arall yn ein hanes.

Proffil y maer i ddilyn