Blog

Cyhoeddiadau

Bobby Hodge o Rhyl

BOBBY

Ni welwyd Bobby Hodge ,13 oed o Rhyl ers dros 24 awr.

Mae’n 5 troedfedd 7 ”tal o gyda gwallt tywyll, yn gwisgo tracksuit du North Face.

Ffoniwch 101 gan ddyfynnu OWL Cymru itrace 25232

Os oes angen i chi ateb y neges hon, cliciwch ar y cyfeiriad e-bost hwn: watch@owlcymru.org

Cofion,
OWL Cymru
Gweinyddwr y Sir
Gwarchod Cymdogaeth
E-bost: watch@owlcymru.org
Ffôn: 01352 708118

Codi Arian

£345 wedi ei casglu i Grŵp Rhuddlan Dementia Cyfeillgar

Donation (2)

Cefnogwyd Dydd Sul Dinesig Maer Rhuddlan yn dda iawn gan y gymuned a chynghorau tref a chymuned cyfagos. Codwyd cyfanswm o £ 345 a roddwyd i Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia Rhuddlan am y gwaith rhagorol y mae’n ei wneud yn y gymuned.
Yn ystod y gwasanaeth Dydd Sul Dinesig, roedd y Parchedig Brian Huw Jones wedi dewis thema ar wneud gwaith da yn y gymuned a chydweithio er lles y gymuned. o Galatiaid. Cyfrannodd y Maer a’r Dirprwy Faer hefyd at y thema hon trwy ddarllen darn gan Galatiaid.