Blog

Cyhoeddiadau

OWL CYMRU – Ymgais i Byrgleriaeth

OWL CYMRU 18400022481 – Ymgais i Byrgleriaeth

Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn ymgais i fwrgleriaeth mewn cyfeiriad yn Rhuddlan. Digwyddodd y digwyddiad tua 10.15pm nos Wener 2il Tachwedd pan r’oedd dyn yn gwisgo dillad tywyll wedi canu gloch y drws yn y cyfeiriad. Ceisiodd orfodi ei ffordd y tu mewn, ond cafodd ei ffyddio i ffwrdd. Yna aeth i gyfeiriad Ffordd Ganol, Rhuddlan.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Heddlu: “Rwy’n apelio at unrhyw un a allai fod wedi gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal i gysylltu â ni gan ddyfynnu cyfeirnod OWL CYMRU 18400022481.”

Os oes angen i chi ateb ynglŷn â’r neges hon, cliciwch ar y cyfeiriad e-bost hwn: watch@owlcymru.org

Cofion,

OWL Cymru
OWL Cymru
Neighbourhood Watch
Email: watch@owlcymru.org
Tel: 01352 708118