Cynghorwyr

Mae gan Gyngor Tref Rhuddlan 11 o Gynghorwyr sy’n gwasanaethu am 5 mlynedd. Maent yn gwneud penderfyniadau ar gyfarfodydd y Pwyllgor a Chyfarfodydd y Cyngor Tref. Mae’r Cynghorydd Ann Davies a’r Cynghorydd Arwel Roberts hefyd yn gwasanaethu ar Gyngor Sir Ddinbych.


Maer Cyngor Tref Rhuddlan – Y Cynghorydd Gareth Rowlands

01745 590785

Cadeitydd Pwyllgor Gwybodaeth ar We

Cadeirydd Brwp Gweithio Blodeuo

Aelod o Pwyllgor Personel

____________________________________________________________________________________

Dirprwy Faer  – Y Cynghorydd Arwel Roberts

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych
01745 590869

Cadeirydd Pwyllgor Personel

Aelod o Grwp Gweithio Blodeuo

___________________________________________________________________________________

Y Cynghorydd Andy Smith

01745 591121

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

Aelod o Pwyllgor Personel

Aelod o Grwp Gweithio Blodeuo

 


Y Cynghorydd Ann Davies

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych
01745 591247


Y Cynghorydd Heather Ellis

01745 592283

Aelod o Grwp Gweithio Blodeuo


Y Cynghorydd Jacqueline Burnham

01745 592189

____________________________________________________________________________________________

Y Cynghorydd Gareth Smith

07398 840205

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We


Y Cynghorydd Mike Kermode

07801 768878

Aelod o Pwyllgor Personel (Cynghorydd)

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We


 

Y Cynghorydd Reg Davies

01745 590283


Y Cynghorydd Syd Gaskin

01745 592010

Aelod o Grwp Gwaith Blodeuo

—————————————————————————————————————————————–

Y Cynghorydd Mike Elgin

07932 954906

Aelod o Lywodraethwyr Ysgol y Castell

—————————————————————————————————————————————-