Cynghorwyr

Mae gan Gyngor Tref Rhuddlan 11 o Gynghorwyr sy’n gwasanaethu am 5 mlynedd. Maent yn gwneud penderfyniadau ar gyfarfodydd y Pwyllgor a Chyfarfodydd y Cyngor Tref. Mae’r Cynghorydd Ann Davies a’r Cynghorydd Arwel Roberts hefyd yn gwasanaethu ar Gyngor Sir Ddinbych.

Maer  – Y Cynghorydd Arwel Roberts

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych

01745 590869

Cadeirydd Pwyllgor Personel

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

——————————————————————————

Diprwy Faer –Y Cynghorydd Gareth Smith

07398 840205

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

Aelod o Pwyllgor Personel

——————————————————————————–

Y Cynghorydd Andy Smith

01745 591121

——————————————————————————

Y Cynghorydd Ann Davies

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych
01745 591247

——————————————————————————

Y Cynghorydd Heather Ellis

01745 592283

Aelod o Grwp Gweithio Blodeuo

——————————————————————————-

Y Cynghorydd Gareth Rowlands

07884 424394

Aelod o Pwyllgor Personel

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

———————————————————————————

Y Cynghorydd Mike Kermode

07801 768878

Aelod o Pwyllgor Personel (Cynghorydd)

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

———————————————————————————

Y Cynghorydd Reg Davies

01745 590283

——————————————————————————–

Y Cynghorydd Syd Gaskin

01745 592010

———————————————————————————

Y Cynghorydd Mike Elgin

07932 954906

Aelod o Lywodraethwyr Ysgol y Castell

———————————————————————————–