Cynghorwyr

Mae gan Gyngor Tref Rhuddlan 11 o Gynghorwyr sy’n gwasanaethu am 5 mlynedd. Maent yn gwneud penderfyniadau ar gyfarfodydd y Pwyllgor a Chyfarfodydd y Cyngor Tref. Mae’r Cynghorydd Ann Davies a’r Cynghorydd Arwel Roberts hefyd yn gwasanaethu ar Gyngor Sir Ddinbych.

Maer  – Y Cynghorydd Arwel Roberts

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych

01745 590869

Cadeirydd Pwyllgor Personel

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

——————————————————————————

Y Cynghorydd Andy Smith

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

01745 591121

——————————————————————————

Y Cynghorydd Ann Davies

Hefyd yn Gynghorydd Sir Ddinbych
01745 591247

——————————————————————————

Y Cynghorydd Gareth Rowlands

01745 590785

Aelod o Pwyllgor Personel

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

———————————————————————————

Y Cynghorydd Mike Kermode

07801 768878

Aelod o Pwyllgor Personel (Cynghorydd)

Aelod o Pwyllgor Gwybodaeth ar We

———————————————————————————

Y Cynghorydd Reg Davies

01745 590283

——————————————————————————–

Y Cynghorydd Syd Gaskin

01745 592010

———————————————————————————

Y Cynghorydd Mike Elgin

07932 954906

Aelod o Lywodraethwyr Ysgol y Castell

———————————————————————————–

Y Cynghorydd Charlotte Frobisher

07794 634405

————————————————————————————