Eich Tref

Dyma fideo newydd at Darganfod Sir Ddinbych i cael chi allan yn yr awyr agored . . .

Mae Rhuddlan wedi’i lleoli 3 milltir i’r tir o’r Rhyl ym man croesi gwreiddiol afon Clwyd. Cafodd Rhuddlan siarter, Statud Rhuddlan, gan
Edward 1af.

rtc-my-town-knights
Cerflun Pren Marchogion

Mae’r Castell a’r Eglwys yn edrych dros yr afon, mae yna hefyd nifer o safleoedd hanesyddol o amgylch y dref, ac mae’n lle da i ymweld ag ef. Gyda Stryd Fawr ffyniannus â detholiad da o siopau, tafarndai, bwytai, siopau cludfwyd, lletai a meysydd carafannau – mae’n lle delfrydol i aros tra byddwch yn ymweld â gweddill Dyffryn Clwyd a thu hwnt.

Mae Rhuddlan yn lle da i fyw ynddo, gyda mynediad hawdd i’r holl drefi mawr, yr A55, llwybrau bysiau ac mae gennym gymuned ffyniannus.

rtc-church
Eglwys y Santes Fair

Mae’r cyfleusterau sydd yn y dref yn cynnwys Canolfan Gymunedol, ardaloedd chwarae ar ddwy ochr y ffordd fawr, canolfan iechyd, llyfrgell, ysgol gynradd a nifer o fannau addoli, yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae gennym fynediad hawdd i lwybrau cyhoeddus, llwybrau beicio a gwarchodfa natur leol.

Mwynhewch eich ymweliad a dewch i’n gweld yn Rhuddlan, nid ymweld ar y we yn unig.

Map Rhuddlan