Cyfarfodydd

Rhaglenni

Cofnodion

Fel arfer, cyfarfodydd y Cyngor Tref Rhuddlan yn cael eu cynnal ar yr ail dydd Iau o’r mis, ac eithrio mis Awst, ar gyfer cyfarfod arferol, ac ym mis Mai ar gyfer y Cyfarfod Blynyddol.

Rhestr Cyfarfodydd

2019

Dyddiadau cyfarfodydd misol Cyngor Tref Rhuddlan

  • 9 Mai
  • 13 Mehefin
  • 11 Gorffennaf
  • 12 Medi
  • 10 Hydref
  • 14 Tachwedd
  • 12 Rhagfyr

Cyfarfod yn dechrau am 7pm

Cynhelir cyfarfodydd yng Nghanolfan Gymunedol Rhuddlan, Stryd y Senedd (Map)

Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd.

Cliciwch ar y dolenni uchod am raglenni a chofnodion y cyfarfodydd.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano neu os oes gennych gwestiwn am gyfarfod, gallwch anfon e-bost at clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk.

Canolfan Gymunedol Rhuddlan